Home / Nieuws van de SAO / Trainen onder 27-jaar weer mogelijk

Trainen onder 27-jaar weer mogelijk

Door de overheid zijn versoepelingen afgekondigd m.b.t. het sporten in groepen. Met ingang van 3 maart wordt het voor mensen tot 27 jaar mogelijk om weer in groepsverband te sporten/trainen.

Dit is een versoepeling waar veel van onze leden niets aan zullen hebben, maar als bestuur willen we de leden onder de 27 jaar toch de kans geven om weer actief bezig te gaan. Daarom zullen wij onder deze groep inventariseren hoeveel belangstelling er is en zal er op korte termijn een plan komen om dit te bewerkstelligen.

Voor leden van 27 jaar en ouder is het helaas dus nog niet mogelijk om weer te gaan trainen bij de SAO. Indien er enige versoepelingen in aantallen komen, zal het bestuur hier z.s.m. op acteren.

Het bestuur.