Home / Nieuws van de SAO / Stormschade bij de SAO

Stormschade bij de SAO

Afgelopen donderdag, 18 januari, trok er een hevige storm over Nederland. Helaas heeft de storm ons clubgebouw niet overgeslagen. De zware windstoten hebben het dak van het clubgebouw er nagenoeg volledig afgeblazen, welke vervolgens tegen/over het hek van de Steffensweg terecht is gekomen. Bij de eerste berichten een flinke schrok; toch kwam de SAO direct in actie:

Donderdagmiddag:

Nadat er een telefoontje binnenkwam over het afgewaaide dak, is er direct kort (digitaal) overleg geweest binnen het bestuur. De training voor ’s avonds werd afgelast en aan leden werd een oproep gedaan ’s avonds wel te komen om te helpen met de opruimwerkzaamheden. Ondertussen werd er afdekzeil geregeld, werden de eerste telefoontjes gedaan naar verzekering en dakdekkers en werd gekeken hoe groot de schade was. Een aantal leden stond ’s middags al bij de SAO; echter waren de onderdelen zo groot, dat met één of twee personen niets te beginnen was.

Donderdagavond:

Op de oproep om toch te komen werd goed gehoor gegeven door de leden. Een deel ging het dak op, om het dak af te dekken en vast te maken met latjes. Dit om eventuele verdere regenschade te voorkomen. Een andere groep richtte zich op het dak, wat letterlijk in het hek was gewaaid. Het dak moest in stukjes gezaagd/gesneden worden en op deze manier worden afgevoerd.

Ondanks dat het hek de werkzaamheden enigszins vertraagden, kunnen we concluderen dat dit er wel voor gezorgd heeft dat het gehele dak niet verder de straat is ingewaaid, wat natuurlijk alle gevolgen van dien had kunnen hebben voor auto’s en huizen.

Na zo’n 1,5-2 uur was het dak in stukjes opgeruimd en was het gebouw verder afgedekt met zeil, zodat verdere regenschade voorkomen werd.

Vrijdag:

Op vrijdagochtend stond Van Kooten al met een groot team bij de SAO om het dak te repareren en het dak opnieuw “te dekken”. De SAO is ontzettend blij dat men zo snel beschikbaar was! Het dak is dan ook weer volledig gedekt in de loop van de dag. Alleen de schade aan de boeien en randen zal de komende periode nog hersteld moeten worden.

De week werd op deze manier bij de SAO op een turbulente manier afgesloten. Desondanks heeft dit ook wederom laten zien hoe sterk de SAO is en wat de kracht is van vrijwilligers. Het bestuur wil alle leden die zijn bijdrage hebben geleverd dan ook ontzettend bedanken. Daarnaast nogmaals een dankwoord aan Van Kooten, voor het snelle beschikbaar zijn.

Foto’s van de schade, opruim -en  herstelwerkzaamheden zijn hier te vinden:

Facebook

Twitter