Home / Scheidsrechters Nieuws / Pilot aangepaste rol assistent-scheidsrechters

Pilot aangepaste rol assistent-scheidsrechters

Niets zo vervelend als een assistent-scheidsrechter die bewust in het voordeel van de eigen ploeg vlagt, vinden veel amateurvoetballers. Assistent-scheidsrechters die als partijdig worden ervaren, vormen één van de drie grootste ergernissen in het Nederlandse amateurvoetbal. Om dit te verbeteren, start de KNVB in de voorjaarscompetitie een pilotproject bij de B-junioren waarbij de assistent-arbiters een gewijzigde rol krijgen toebedeeld.

In het seizoen 2013/’14 heeft de voetbalbond onderzoek laten doen naar de oorzaken van deze ergernis. Daaruit zijn drie alternatieve varianten gerold, die in respectievelijk België, Denemarken en Duitsland worden toegepast, over een aangepaste manier van optreden van de assistent-scheidsrechter:

  • Er wordt zonder assistent-scheidsrechters gespeeld. De hoofdscheidsrechter neemt alle beslissingen over buitenspel en uitballen.
  • De assistent-scheidsrechters vlaggen alleen wanneer de bal uit is. Zij staan daarom constant ter hoogte van de middenlijn. De hoofdscheidsrechter bepaalt vervolgens voor welk team de inworp is en neemt alle beslissingen over buitenspel.
  • De assistent-scheidsrechters wisselen in de rust niet mee van speelhelft. Zij staan dus de gehele wedstrijd aan dezelfde zijlijn, waardoor de schijn van partijdigheid mogelijk minder wordt.

Eind 2014 is een enquête uitgezet via het KNVB-verenigingspanel waarin verenigingen is gevraagd naar hun mening over de drie alternatieve scenario’s. Daaruit kwam geen duidelijke voorkeur naar voren, waarop is besloten de alle drie de mogelijkheden te testen.

Eerste pilot gestart

De eerste pilot is afgelopen weekend  van start gegaan in het district West I. Tijdens startbijeenkomsten in januari zijn de betrokken verenigingen geïnformeerd over de nieuwe situatie. Na afloop van de competitie, in mei/juni, wordt de pilot geëvalueerd en kort daarna zullen resultaten beschikbaar zijn.

De pilot is één van de vier aanbevelingen die zijn gedaan naar aanleiding van de onderzoeksresultaten. Andere aanbevelingen zijn het op grote schaal opleiden van assistent-scheidsrechters bij verenigingen, neutrale/professionele kleding voor assistent-scheidsrechters en de invoering van een ‘pre-match briefing’, waarbij scheidsrechter en de assistenten voor aanvang van de wedstrijd één en ander afstemmen.

(Bron: KNVB)

Facebook

Twitter