Home / Nieuws van de SAO / Samenvatting van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 2017

Samenvatting van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 2017

Afgelopen dinsdag, dinsdag 21 februari 2017, was het weer tijd voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de SAO. Tijdens deze vergadering, bespreekt het bestuur met haar leden het beleid, wordt er teruggeblikt op het afgelopen verenigingsjaar en wordt er vooruit gekeken op het aankomende jaar.

Let op: Dit verslag zijn geen officiële notulen, deze zullen later gedeeld worden.

Rond 20.30 uur opende voorzitter Tom van Vilsteren te vergadering door een ieder welkom te heten. Een kleine dertig SAO’ers hadden de moeite genomen aanwezig te zijn bij deze vergadering. Nadat er geopend werd met een minuut stilte voor het overleden lid Jeffrey Dreierink, kon men in een goed tempo door de agendapunten heen, waarbij er een positieve interactie was tussen het bestuur en de aanwezigen.

Beleid en financiële situatie

Het beleid van de SAO werd toegelicht, waarbij uitgebreid werd stilgestaan bij de verschillende leeftijdsdoelgroepen binnen de vereniging, de activiteitencommissie, het uitgevoerde werk aan de accommodatie en de communicatie met leden.

Daarnaast werd door de voorzitter toegelicht dat het eerder genomen besluit rondom de uitbetaling van de “Jeugdplan Nederland”- wedstrijden is teruggedraaid door het bestuur (15% regeling).

Penningmeester Wim Arends kon helaas niet aanwezig zijn bij de JALV, maar tijdens de ledeninformatieavond werd al uitgebreid door hem toegelicht dat de vereniging er financieel goed voor staat. Dit werd bekrachtigd door de Kascontrolecommissie. Onder leiding van Peter Veneman hebben zij de inkomsten en uitgaven van de vereniging onder de loep genomen en zij de complimenten afgegeven over het gevoerde financiële beleid.

Vrijwilliger van het jaar en jubilarissen

Ieder jaar wordt op de JALV de “Prestatiebeker” uitgereikt aan de vrijwilliger van het jaar. Dit jaar werd deze prijs uitgedeeld aan Gerrit Huistede. Deze “stille kracht” van de SAO is op veel plekken binnen de vereniging actief en heeft het laatste jaar ook een grote bijdrage aan de SAO geleverd door zijn inzet.

Daarnaast werd Mike Tigrinate in het zonnetje gezet voor zijn 25-jarig lidmaatschap. Ondanks dat Mike niet wekelijks bij de SAO aanwezig is, is het toch mooi dat hij de SAO een warm hart toedraagt en ook aanwezig was om de oorkonde en bijbehorende bloemen in ontvangst te nemen.

Bestuursleden worden herkozen

Van het bestuur waren Tom van Vilsteren en Ronald Spoler beide periodiek aftredend. Zij zijn tijdens de JALV door de leden herkozen en zullen dus ook de komende periode (3 jaar) in het bestuur van de SAO plaatsnemen. Daarnaast zal het bestuur het komende jaar blijven bestaan uit Jarno Boers, Wim Arends en Bas ten Berge. Het bestuur is wel op zoek naar een aanvulling in het bestuur, aangezien Jarno Boers heeft aangegeven na zijn termijn (lopend tot 2018) niet meer hierkiesbaar te zullen zijn.

Afsluiting

Nadat de formaliteiten waren gedaan was het tijd voor een rondvraag en een afsluiting van voorzitter Tom van Vilsteren. Hierbij werd nogmaals de nadruk gelegd dat het bestuur altijd open staat voor de mening van leden en ook graag open en eerlijk met leden wil (blijven) communiceren.

De Jaarvergadering werd rond 21.45 afgesloten, en heeft weer een goede basis gevormd voor een nieuw verenigingsjaar. Een jaar waarin de SAO door zal gaan met de positieve punten van de afgelopen jaren en waarbij het als scheidsrechtersvereniging er wil zijn voor de arbitrage in Almelo en Omstreken!

Klik hier om de foto’s van deze avond te bekijken.

Facebook

Twitter