Nieuws van de SAO

Uitnodiging: Clubavond 26 maart

Op dinsdag 26 maart staat er een clubavond gepland. Het thema voor deze clubavond is relatiebeheer. Velen zullen nu de wenkbrauwen fronsen en zich afvragen wat hiervan de bedoeling is. Feit is dat de KNVB, lees arbitragezaken Noord-Oost, werkt met vrijwilligers die op zijn/haar niveau, hopelijk met plezier zijn/haar hobby uitoefent. Om als scheidsrechter te kunnen functioneren is facilitering vanuit de KNVB dringend noodzakelijk.

De afdeling arbitragezaken van KNVB Noord Oost voorziet hierin door een driedeling. Allereerst is er een functionaris voor aanstellingen en indeling van scheidsrechters. Ten tweede wordt er door een functionaris nagedacht over (nieuwe) ontwikkelingen in de arbitrage. Tot slot is er een functionaris die belast is met het relatiebeheer.

De KNVB is een rigide en beheersmatige organisatie, waarbij regels de boventoon voeren en maatwerk (soms) ver te zoeken is. Dit draagt niet (altijd) bij aan het behoud van scheidsrechters. Blokkade en dispensatielijsten ten spijt is het adagium, hard op de inhoud zacht op de relatie soms ver te zoeken.

Als mensen het kapitaal vertegenwoordigen van willekeurig welke organisatie dan vraagt dat in de complexe wereld waarin we leven aanpassingen. Let wel daarin is zeker plaats voor presteren en professionaliseren, maar het vraagt meer. Erkenning en waardering zijn minsten zo belangrijk.  Daarin kan en mag de KNVB niet achterblijven. Daarmee is niet gezegd dat de KNVB geen initiatieven ontplooit om meer mensgericht te zijn. Maar het kan altijd beter, door bijvoorbeeld meer oog te hebben voor maatwerk en dit dan ook te leveren.

Op deze clubavond zal er na een aantal spelregelvragen, een forumdiscussie plaatsvinden waarin vertegenwoordigers van de afdeling arbitragezaken Noord-Oost het forum zullen vormen. Na een korte inleiding zullen zij in gesprek en discussie gaan met scheidsrechters over zaken die hen bezighouden. De discussie wordt geleid door een forumvoorzitter en zal plaatsvinden aan de hand van voorgelegde stellingen. De aanwezigen kunnen met het forum in discussie treden over deze stellingen. Er is ook ruim gelegenheid voor eigen inbreng en vragen.

Het forum van deze avond wordt gevormd door twee functionarissen van de afdeling arbitrage Noord-Oost en wordt voorgezeten door de voorzitter van de scheidsrechter begeleiders in het servicegebied Oost.

Eenieder die ideeën heeft voor aan het forum voor te leggen stellingen wordt van harte uitgenodigd deze schriftelijk kenbaar te maken bij een van de bestuursleden van SAO.

Wij hopen op een goede opkomst op 26 maart.

Het bestuur

Back to top button