Nieuws van de SAO

Overlijdensbericht SAO vrijwilligster

Beste leden,

 
Vandaag hebben wij het droevige bericht ontvangen dat Elly Rolefes plotseling is overleden. 
 
Na het overlijden van haar echtgenoot Frans, een gewaardeerd lid en vrijwilliger van de SAO, is zij zich geheel belangeloos blijven inzetten voor onze vereniging. Elly was een graag geziene persoonlijkheid op clubavonden en jaarvergaderingen. Haar inzet en aanwezigheid zijn door de SAO zeer gewaardeerd. Ten gevolge van de Coronacrisis hebben we Elly de laatste tijd wat minder in ons midden gehad, omdat er geen clubavonden konden worden georganiseerd. 
 
Elly is een van de weinige vrouwen bij de SAO die de beker voor vrijwilliger van het jaar heeft uitgereikt gekregen. Het kwam haar toe. Wij zullen haar markante persoonlijkheid node missen. 
 
We wensen haar kinderen, kleinkinderen sterkte met het plotselinge verlies van hun moeder en oma. 
 
We zullen Elly in onze gedachten levend houden. Dat zij moge rusten in vrede.
 
Bestuur SAO
Back to top button