Nieuws van de SAO

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 28 februari

Geachte (Ere)leden, donateurs en genodigden,

Hierbij nodigt het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Almelo en Omstreken u van harte uit om aanwezig te zijn op onze Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.

De vergadering is op dinsdag 28 februari 2023 en start om 20:30 uur. Voorafgaand aan de vergadering zal er gewoon training zijn.

Wij hopen dat u allen komt! Er staan namelijk belangrijke punten op de agenda, o.a.:

  • Contributieverhoging voor leden en donateurs. 
  • Aftredend en herkiesbaar voorzitter Tom van Vilsteren (periode van 3 jaar)
  • Aftredend en herkiesbaar bestuurslid Ronald Spoler. (periode van 3 jaar)
  • Aantredend algemeen bestuurslid Jorg Ordelmans. (periode 3 jaar)
  • Huldiging jubilarissen.

De agenda voor de Jaarvergadering én het verslag van vorig jaar zijn recent per mail verzonden. Mocht je deze niet hebben ontvangen? Stuur dan een mail naar secretaris@saoalmelo.nl

Tijdens de vergadering zijn de statuten en het huishoudelijk reglement van toepassing. 

Wij zien u graag allen in ons clubhuis op dinsdag 28 februari 2023 om 20:30 uur. 

Met vriendelijke groeten,

Scheidsrechtersvereniging Almelo en Omstreken

Het Bestuur,

Back to top button