Nieuws van de SAO

In memoriam Jan Aalderink

Op dinsdag 26 februari jl. hebben we tijdens de Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering, (JALV) zoals te doen gebruikelijk, aandacht besteed aan de leden die in het achterliggende jaar zijn overleden. In 2023 is niemand ons ontvallen. Wel waren er leden die met persoonlijk leed in de privésfeer te maken hadden en/of hebben. Graag hadden we ter vergadering erelid Jan Aalderink in het zonnetje gezet vanwege zijn vijftigjarig lidmaatschap. Jan moest helaas verstek laten gaan. Hij liet ons weten ongeneeslijk ziek te zijn. Wat we ter vergadering niet wisten was dat Jan Aalderink op de dag dat de JALV plaatsvond is overleden.

Jan Aalderink is de laatste 15 jaren weinig aanwezig geweest bij SAO. Hij was naast zijn activiteiten voor de arbitrage het gezicht van DOS’37 in Vriezenveen, waar hij tevens erelid was. Ondanks zijn beperkte aanwezigheid in de afgelopen jaren, mogen en willen we niet vergeten dat Jan veel heeft betekend voor SAO, in de tijd dat hij actief was als scheidsrechter voor de KNVB en DOS ’37. Jan is en was een geliefd persoonlijkheid onder de leden van SAO die hem hebben mogen kennen. Hij was altijd in staat om een gezellige sfeer rondom zijn persoon te creëren.

Krap vier weken geleden stond Jan nog volop in het leven. We kunnen met recht stellen dat hij jong van geest was. Helaas heeft een ongeneeslijke ziekte in korte tijd een einde gemaakt aan het leven van Jan Aalderink. We mogen hem herinneren als een gepassioneerd man die zich vol overgave inzette voor datgene wat op zijn pad kwam. Als SAO zijn we Jan veel dank verschuldigd. Toekenning van het erelidmaatschap kwam hem indertijd meer dan toe.

Op zondag 3 maart is het mogelijk om afscheid te nemen van Jan Aalderink en de familie te condoleren. De condoleance vindt plaats tussen 19.00 en 19.30 uur in het clubhuis van DOS ’37 in Vriezenveen. Jan zal als mens en in al zijn activiteiten voor de voetbalsport en arbitrage worden gemist. De herinnering aan een gepassioneerd man zal hem levend houden. Dat hij mag rusten in vrede.

Bestuur SAO.

Back to top button