Home / Missie en Visie

Missie en Visie

De missie van de SAO is de belangen van het scheidsrechterswezen op het gebied van de voetbalsport in de ruimste zin van het woord in Almelo en omstreken te bevorderen en te behartigen. Dit willen wij bereiken door:

  • De kennis van de regels van het voetbalspel te verspreiden en te doen onderhouden bij/door de leden en beoefenaars.
  • De mogelijkheden bieden om scheidsrechters een goede lichamelijke conditie te bevorderen.
  • Samenwerking en onderlinge kennismaking van leden in stand houden.
  • Het aanbrengen en instandhouden van de nodige accomodaties.