Home / Nieuws van de SAO / Goed verlopen JALV in het teken van jubilarissen!

Goed verlopen JALV in het teken van jubilarissen!

De Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de SAO vond dit jaar plaats op dinsdag 16 februari. In een goed gevulde kantine met leden en donateurs werd officieel terug geblikt op het afgelopen verenigingsjaar en vooruitgeblikt op het komende jaar. Naast alle officiële gebeurtenissen, stond deze avond vooral in het teken van de vele jubilarissen binnen de SAO!

Opening van de avond

Nadat kon worden geconstateerd dat er een goede opkomst was en ook de COVS en KNVB afgevaardigden naar Almelo hadden gestuurd, opende voorzitter Tom van Vilsteren de avond met een korte terugblik op 2015. Hierbij werd middels een minuut stilte nogmaals stilgestaan bij het overlijden van Frans Rolefes. Na deze indrukwekkende minuut stilte, werd de vergadering officieel geopend.

Financieel staat de SAO er goed voor

Uit de JALV bleek wederom dat de SAO er financieel erg goed voor staat, mede door de goede werkzaamheden van penningmeester Wim Arends. Door continue te letten op inkoopprijzen en proberen overal het maximale uit te halen. Een goed voorbeeld hiervan is de scherpe inkoop van eten en drinken voor de kantine.

Namens de kascommissie werd de financiële gezonde situatie bevestigd door Peter Veneman, waarna er decharge werd verleend over het boekjaar 2015. Door de gezonde financiële situatie en de positieve vooruitzichten voor 2016, werd medegedeeld dat er ook in 2017 géén contributieverhoging wordt doorgevoerd.

Kay Biemans wordt opgevolgd door Bas ten Berge als bestuurslid

Kay Biemans had enkele maanden geleden al aangegeven na de JALV te stoppen als bestuurslid van de SAO. Tijdens de JALV werd Bas ten Berge geïnstalleerd als zijn opvolger. Het bestuur is zeer verheugd dat Bas zich zelf heeft aangemeld en zien in hem een goede aanvulling van het bestuur.

Prestatiebeker naar Bart Looms

De prestatiebeker gaat ieder jaar naar de ‘vrijwilliger’ van het jaar. In vele gevallen ging deze eer naar iemand die voor de schermen actief vrijwilligerswerk deed. Dit jaar ging de eer naar Bart Looms. Achter de schermen heeft hij actief veel sponsorgeld binnengehaald bij diverse bedrijven, waardoor de SAO volledig gesponsord de nieuwe scheidsrechter shirts én de shirts voor het voetbalteam kon aanschaffen.

Veel jubilarissen

Tijdens de JALV werden veel leden in het zonnetje gezet. Zo werden Henry Rikhof, Reinhold de Jonge en André Rupert gehuldigd voor het 40-jarig lidmaatschap. Hiervan kreeg Henry ook de zilveren COVS speld, aangezien hij ook alle jaren COVS-lid is geweest.

Vervolgens werden Johan Slag en erelid Piet Ketelaar naar voren geroepen. Beide leden werden gehuldigd voor 50 jarig lidmaatschap van de SAO én de COVS. Een geweldige prestatie!

Lid van Verdienste

Nadat deze jubilarissen in het zonnetje waren gezet, werd Harry Lemaire óók nog in het zonnetje gezet. Door zijn grote verdienste voor de SAO, al vele jaren lang, werd hij benoemd tot lid van verdienste!

Afsluiting van de avond

Na alle ‘vrolijkheid’ werd de vergadering nog geëindigd met een serieuze tint, waarbij er nog even kritisch werd gekeken naar de rol van de COVS en de veranderingen binnen de KNVB. Dit zijn punten die het komende jaar ongetwijfeld ontwikkelingen gaan krijgen, waarbij de SAO zeker zijn rol zal pakken om mee te praten.

Samenvattend een zeer geslaagde JALV, waar weer duidelijk werd dat de SAO er goed voor staat, er zeker wel wat verbeterpunten zijn, maar we vol goede moed een nieuw verenigingsjaar in kunnen!

Foto’s van deze avond zijn te vinden op onze Facebook pagina. Klik hier om hier heen te gaan!

Facebook

Twitter