Home / Scheidsrechters Nieuws / Extra informatie Scheidsrechters & Rapporteurs

Extra informatie Scheidsrechters & Rapporteurs

Beste scheidsrechter,

In een eerder stadium heb je informatie gekregen over veranderingen in de Handleiding rapportage. Graag willen wij je op de hoogte brengen van een aantal zaken die belangrijk zijn in je rol van scheidsrechter en waarop rapporteurs je gaan beoordelen dit seizoen.

Positie kiezen & volgen

Bij deze competentie gaat het om de mate waarin de scheidsrechter in staat is om het spel te volgen en positie te kiezen om de juiste beslissingen te kunnen maken en zijn beslissingen goed te verkopen. De positie van de scheidsrechter is een voorwaarde om de juiste beslissing te nemen en goed te kunnen verkopen.

Wat belangrijk is om te weten is dat er geen vaste afspraken zijn waar de scheidsrechter exact moet staan. Het is altijd aan de scheidsrechter om zelfstandig te beslissen wat gezien de omstandigheden (interactie tussen spelers, veld, weer etc.) de juiste positie is. Een mooi voorbeeld van een afspraak uit het verleden is dat de scheidsrechter op de doellijn moest staan bij een hoekschop. Op dit moment zien we dit meer als een advies, waarbij de scheidsrechter door omstandigheden altijd mag afwijken.

Het is aan de rapporteur de uitdaging om te beoordelen of de scheidsrechter de goede oplossingen kiest en in staat is om duels te beoordelen en zijn beslissing te verkopen door zijn positiekeuze.

Toepassen spelregels

Bij deze competentie gaat het om de mate waarin de scheidsrechter in staat is om de spelregels consistent toe te passen en waarnodig snelheid in het spel te houden. Bij de beschrijving van deze competentie is bewust gekozen voor consistent i.p.v. consequent. Een wedstrijd kan continu veranderen qua sfeer en acceptatie door de spelers. Het is aan de scheidsrechter om in deze fases een consistente lijn te laten zien. Wanneer een scheidsrechter te allen tijde consequent is zonder rekening te houden met de sfeer en acceptatie van spelers ontstaat er juist weerstand.

Daarnaast hechten wij waarde aan het juist toepassen van de technische richtlijn. De scheidsrechter krijgt echter alle ruimte om in het ‘grijze gebied’ invulling te geven aan zijn interpretatie van de spelregels. De scheidsrechter moet in staat worden gesteld om snelheid in het spel te houden wanneer het kan en in te grijpen wanneer het moet. Aan de rapporteurs wordt gevraagd om deze ruimte vooral bij de scheidsrechter te laten en vooral concreet waar te nemen of dit een positieve bijdrage heeft aan de wedstrijd.

Communicatie

Bij deze competentie gaat het om de mate waarin de scheidsrechter in staat is om zijn beslissing te verkopen d.m.v. zijn communicatie en weet door zijn communicatie weerstand te voorkomen (de-escaleren). De rapporteurs wordt met name gevraagd om te beoordelen of het altijd duidelijk is hoe de scheidsrechter communiceert. Weten spelers, trainers en publiek wat er aan de hand is en waarom de scheidsrechter fluit. Daarnaast verwachten we van scheidsrechters dat ze op een correcte wijze communiceren met spelers, trainers en andere teamofficials. Door voor, tijdens en na de wedstrijd correct spelers en trainers te woord te staan ontstaat minder weerstand. Het is de uitdaging aan rapporteur om dit te herkennen en op een juiste wijze te beoordelen.

Managen van de wedstrijd

Dit is een nieuwe competentie, die de KNVB cruciaal vindt voor iedere scheidsrechter en ook centraal staat in onze visie op arbitrage. Bij deze competentie gaat het om de mate waarin de scheidsrechter in staat is om acceptatie van zijn beslissingen te verkrijgen door het aanpassen van zijn arbitrage en zijn uitstraling.

Kernbegrippen zijn: managen wedstrijd, juiste keuzes en oplossingen vinden.

· Zorgt de scheidsrechter door zijn aanpak van de wedstrijd dat hij controle houdt?

· Herkent de scheidsrechter veranderingen in het wedstrijdbeeld, reageert hij proactief en hoe krijgt hij zo nodig de controle weer terug?

· Reageert de scheidsrechter op de juiste wijze op het gedrag van spelers, teamofficials en assistent-scheidsrechters?

· Wordt de scheidsrechter door de spelers geaccepteerd en gerespecteerd?

· Is zijn optreden overtuigend en gedecideerd?

· Laat hij zich niet beïnvloeden?

Wij verwachten van scheidsrechters dat ze de wedstrijd kunnen lezen en in staat zijn om met hun persoonlijkheid acceptatie te krijgen voor zijn beslissingen. Dat doet iedere scheidsrechter op zijn eigen manier, dat willen wij graag zo houden. Uiteindelijk gaat het om het effect van de scheidsrechter op het gedrag van de spelers. Accepteren zij zijn leiderschap en ontstaat hierdoor een wedstrijd die sportief en eerlijk verloopt.

Wij kunnen ons voorstellen dat er nog vragen zijn. Om deze vragen te beantwoorden organiseren wij in de districten naar behoefte één of meerdere informatiebijeenkomsten.

Heb jij ook behoefte aan een dergelijke informatiebijeenkomst? Meld je dan aan via de volgende link: http://hermes2.dexels.com/knvb_digitaal_inschrijven/activitydetails.jsp?activityid=10262868 Vervolgens zullen we op basis van de aanmeldingen regionaal gaan inplannen.

Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Facebook

Twitter