Home / Antwoorden: maart 2018

Antwoorden: maart 2018

1. Wat moet de minimale lengte zijn van een voetbalveld?
A. 70 meter
B. 80 meter
C. 90 meter
D. 100 meter
Antwoord: C

2. Eén van de partijen wil een wissel doorvoeren. Welke van onderstaande voorwaarden is niet juist m.b.t de voorwaarden waar een in te vallen speler aan moet voldoen?
A. De wisselspeler mag het veld alleen betreden tijdens een onderbreking van de wedstrijd.
B. De wisselspeler mag het speelveld alleen betreden op elke plek langs de zijlijn.
C. De wisselspeler mag het speelveld alleen betreden nadat de te vervangen speler het speelveld heeft verlaten.
D. De wisselspeler mag het speelveld alleen betreden nadat de wisselspeler een teken heeft gekregen van de scheidsrechter.
Antwoord: B

3. Voor de wedstrijd doet de scheidsrechter de toss met beide aanvallers. Welke van onderstaande punten klopt niet m.b.t. de toss?
A. Het team dat de toss wint, bepaalt welk doel ze als eerste verdedigen.
B. Het team dat de toss wint, neemt de aftrap van de tweede helft.
C. De scheidsrechter bepaalt wie als eerste een kant mag kiezen van de tossmunt
D. Alle bovenstaande punten zijn juist.
Antwoord: D

4. Als partij A in balbezit is onderbreekt de scheidsrechter het spel omdat een toeschouwer op het speelveld is. Hoe en waar moet het spel worden hervat?
A. Met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de toeschouwer het speelveld betrad.
B. Met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de toeschouwer stond toen het spel werd onderbroken.
C. Met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.
D. Met een indirecte vrije schop voor partij A op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroeken.
Antwoord: C

5. Bij het nemen van een strafschop wordt de doelverdediger in de war gebracht doordat op het moment van schieten van de bal een andere aanvaller plotseling hard schreeuwt. Wat beslist de scheidsrechter, indien de bal in het doel gaat?
A. Hij keurt het doelpunt af en hervat met een directe vrije schop tegen de schreeuwende aanvaller.
B. Hij laat de strafschop overnemen en toont de schreeuwende aanvaller een gele kaart.
C. Hij keurt het doelpunt af, hervat met een indirecte vrije schop tegen de schreeuwende aanvaller en toont hem de gele kaart.
D. Hij laat hervatten met een aftrap na geldig doelpunt.
Antwoord B.

Facebook

Twitter