Home / Antwoorden: december 2017

Antwoorden: december 2017

1. De scheidsrechter legt het spel stil, omdat hij heeft gezien dat een verdediger het speelveld verliet en één van de wisselspelers van de tegenpartij (die zich op dat moment aan het warmlopen was) in het gezicht spuwde. Hoe zal de scheidsrechter nu moeten handelen?
a. Hij toont de verdediger een gele kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal nabij de zijlijn.
b. Hij toont de verdediger een gele kaart en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij nabij de zijlijn.
c. Hij toont de verdediger een rode kaart en laat het spel hervatten met een directe vrije schop voor de tegenpartij op de zijlijn het dichtst bij de plaats waar de overtreding plaatsvond
d. Hij toont de verdediger een rode kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.

Antwoord: C

2. In welke van de volgende situaties moet het spel worden hervat met een indirecte vrije schop?
a. Te hoog trappen op het moment dat een tegenstander de bal wil koppen en waarbij de tegenstander wordt geraakt.
b. Een tegenstander duwen.
c. Een tegenstander proberen te laten struikelen.
d. Spelen op gevaarlijke wijze.

Antwoord: D

3. Op het moment dat een aanvaller ter hoogte van de doellijn de bal in het verlaten doel van de tegenpartij wil koppen, trapt een tegenstander de bal met een te hoog geheven been voor zijn hoofd weg, zonder daarbij de tegenstander te raken. Wat moet de scheidsrechter nu beslissen?
a. Hij kent een indirecte vrije schop toe wegens het spelen op gevaarlijke wijze.
b. Hij toont de te hoog trappende speler een gele kaart wegens het spelen op gevaarlijke wijze en kent een indirecte vrije schop toe.
c. Hij toont de te hoog trappende speler een gele kaart wegens het spelen op gevaarlijke wijze en kent een strafschop toe.
d. Hij toont de te hoog trappende speler een rode kaart wegens het spelen op gevaarlijke wijze en het daarmee voorkomen van een duidelijke scoringskans en kent een indirecte vrije schop toe.

Antwoord: D

4. Op het moment dat de bal de grond raakt bij een scheidsrechtersbal, trapt een speler de bal rechtstreeks in het eigen doel. Hoe moet het spel verder gaan?
a. Doelpunt.
b. Scheidsrechtersbal opnieuw nemen.
c. Indirecte vrije trap voor de aanvallende partij.
d. Hoekschop

Antwoord: D

5. Bij een inworp blijft de inwerper zodanig lang met de bal in zijn handen staan, dat de scheidsrechter besluit om te fluiten en hem een gele kaart te tonen wegens tijdrekken. Hoe moet het spel hierna worden hervat?
a. Met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de zijlijn.
b. Met een directe vrije schop voor de tegenpartij op de zijlijn.
c. Met een inworp voor dezelfde partij.
d. Met een inworp voor de tegenpartij.

Antwoord : C

Facebook

Twitter