Home / Antwoorden: april 2018

Antwoorden: april 2018

Een speler van partij A mag een inworp nemen en doet dit heel snel. Een speler van de tegenpartij, die met een andere bal nog in de handen binnen het speelveld staat, gooit deze bal richting de wedstrijdbal, die hij op een haar na mist. Dit heeft duidelijk impact op het spel, waarna de scheidsrechter besluit af te fluiten.

1. Hoe moet het spel worden hervat?

A. Directe vrije schop voor partij A

B. Scheidsrechtersbal

C. Indirecte vrije schop voor partij A

D. Inworp overnemen

2. Wat moet disciplinaire straf zijn voor de speler van partij B?

A. Geen

B. Gele kaart

C. Rode kaart

Antwoorden: A – B

3. Wat staat er in de spelregels omschreven over het hervatten met een scheidsrechtersbal? Welke van onderstaande stellingen is juist.

A. Bij een scheidsrechtersbal mogen slechts twee spelers betrokken zijn

B. Als de bal zonder geraakt te zijn over te zijlijn gaat, wordt het spel hervat met een inworp

C. Vanuit de scheidsrechtersbal kan gescoord worden als op zijn minst twee spelers de bal geraakt hebben

D. De speler die de bal het eerst raakt nadat de bal de grond heeft geraakt mag de bal niet meer spelen voordat een andere speler de bal heeft geraakt.

Antwoord: C

Een trainer van partij B komt bij de middenlijn het speelveld in en beledigt op grove wijze de scheidsrechter. De scheidsrechter onderbreekt het spel, omdat de trainer door deze actie tevens ingreep in het spel. Hoe moet de scheidsrechter nu verder handelen?

4. Spelhervatting:

A. Scheidsrechtersbal

B. Directe vrije schop voor partij A

C. Indirecte vrije schop voor partij A

D. Geen van bovenstaande spelhervattingen.

5. Richting de trainer:

A. Terugsturen naar de reservebank

B. De trainer een gele kaart tonen

C. De trainer een rode kaart tonen

D. De trainer wegsturen zonder kaart

Antwoorden:  B – D

6.

Vraag 6 bleek een fout in te zitten. Deze vraag is verwijderd en is niet meegenomen in de scores.

7. Na het scoren van een doelpunt trekt een speler zijn shirt over zijn hoofd zonder het uit te trekken. De speler draagt onder het over zijn hoofd getrokken shirt nog een shirt, identiek aan het shirt dat hij over zijn hoofd heeft getrokken, dus inclusief naam en rugnummer. Wat moet de scheidsrechter nu beslissen?

A. Hij geeft de speler een vermaning

B. Hij toont de speler een gele kaart

C. Hij staat dit toe omdat het onder shirt gelijk is aan het shirt aan het andere shirt.

D. Hij staat dit toe omdat de speler geen reclame, politieke, religieuze of persoonlijke uiting op het shirt heeft staan.

Antwoord: B

8. De doelman van partij A neemt een doelschop. Door de harde wint komt de bal hoog en ver op de speelhelft van partij B terecht. Een aanvaller van partij A, welke op het moment van de doelschop achter de laatste verdediger van partij B stond,  rent achter de bal aan en heeft alleen nog de doelman van partij B voor zich. De doelman komt uit zijn doel, maar schat deze verkeerd in, waardoor de bal over hem heen stuitert, zonder dat nog iemand de bal heeft aangeraakt. De bal rolt vervolgens in het doel, zonder dat de aanvaller de bal nog aanraakt. Wat moet de scheidsrechter nu beslissen?

A. Doelpunt

B. Doelschop voor partij A.

C. Indirecte vrije schop wegens buitenspel

D. Doelschop voor partij B.

Antwoord: A

9. Een speler van partij A komt met een mooie passeeractie oog in oog met de doelman van partij B te staan. Deze weet hij met een mooi stiftje te passeren, alleen heeft de bal niet veel snelheid. Een verdediger van partij B komt met een ultieme poging nog bij de bal door een sliding. Via zijn sliding komt de bal tegen de paal terecht. Vervolgens dreigt de bal weer bij de aanvaller van partij A te komen, maar de verdediger tikt de bal, terwijl hij nog op de grond ligt,  met de hand in een andere richting. Wat moet de scheidsrechter nu beslissen?

A. Strafschop en rode kaart voor de verdediger

B. Strafschop en gele kaart voor de verdediger

C. Strafschop

D. Indirecte vrije schop

Antwoord: A

Een verdediger kopt de bal ter hoogte van de strafschopstip veel te laag op het moment dat een aanvaller de bal in het lege doel wil schieten. Wat moet de scheidsrechter hier beslissen als de bal daardoor over de doellijn naast het doel gaat?

10. Spelhervatting:

A. Strafschop

B. Directe vrije schop

C. Indirecte vrije schop

D. Scheidsrechtersbal

11. Disciplinaire straf

A. Geen

B. Gele kaart

C. Rode kaart

Antwoord: C – C

12. De scheidsrechter heeft partij A (aanvallende partij) een indirecte vrije schop gegeven ter hoogte van de strafschopstip. De wordt zo uitgevoerd, dat een speler van partij A de bal aanraakt, waarbij de bal bijna niet zichtbaar beweegt. Een tweede aanvaller schiet de bal nu op het doel, welke er ingaat. Wat moet de scheidsrechter nu beslissen?

A. Overnemen van indirecte vrije schop

B. Doelschop voor partij B

C. Indirecte vrije schop voor partij B

D. Doelpunt goedkeuren

Antwoord: B

Facebook

Twitter