Home / Antwoorden: april 2017

Antwoorden: april 2017

1. Als de aftrap van de tweede helft is genomen, blijkt dat team A met tien spelers is begonnen omdat de elfde speler te laat uit de kleedkamer is gekomen. Waar en wanneer mag hij het speelveld weer betreden?

A. Op een willekeurige plaats aan de zijlijn, op een teken van de scheidsrechter

B. Bij de middenlijn, als het spel is onderbroken en op een teken van de scheidsrechter

C. Op een willekeurige plaats aan de zijlijn, op het moment dat de speler zelf gereed is

D. Bij de middenlijn, op het moment dat de speler zelf gereed is

Antwoord: B

Moet zijn: Bij de middenlijn, op het teken van de scheidsrechter. Het goede antwoord stond er niet tussen.

2. Partij A krijgt een strafschop. De nemer wacht hierbij niet op het fluitsignaal van de scheidsrechter en neemt de strafschop. Deze wordt door de doelman gestopt en tot hoekschop verwerkt. Wat moet de scheidsrechter nu beslissen?

A. Indirecte vrije schop voor de verdedigende partij.

B. Hoekschop

C. Strafschop overnemen

D. Scheidsrechtersbal

Antwoord: A

3. Een aanvaller wordt binnen het strafschopgebied van de tegenpartij ten val gebracht en de scheidsrechter kent een strafschop toe. De aanvaller is hierbij geblesseerd geraakt en na een korte behandeling op het speelveld wordt de verzorging buiten het speelveld en naast het doel voortgezet. Daar aangekomen vraagt de aanvaller meteen aan de scheidsrechter of hij heel even wil wachten omdat hij zelf de strafschop wil nemen. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

A. De scheidsrechter mag dit toestaan en moet de verloren gegane tijd bijtellen.

B. De scheidsrechter mag dit niet toestaan, want de speler mag pas terug het speelveld in als het spel is hervat en na een teken van de scheidsrechter.

C. De scheidsrechter moet dit toestaan en de verloren gegane tijd bijtellen.

D. De scheidsrechter mag toestaan de speler weer toe te laten in het veld, echter mag deze de strafschop niet zelf nemen.

Antwoord: B

4. Welke van de volgende overtredingen, begaan door een speler tijdens het spel, moeten bestraft worden met een indirecte vrije schop?

A. Een speler die van buiten het speelveld een bidon in het gezicht van een tegenstander gooit die binnen het speelveld staat.

B. Een speler die binnen het speelveld een toeschouwer een trap geeft die het speelveld is ingelopen.

C. Een speler die vanuit het speelveld een beledigend gebaar maakt naar een toeschouwer die op de tribune zit.

D. Een speler die tijdens een duel een veel te hoog been heeft richting zijn tegenstander en heirbij zijn tegenstander ook raakt.

Antwoord: C

5. De speeltijd van een wedstrijd moet worden verlengd omdat er nog een strafschop moet worden genomen. De strafschop wordt tegen de doelverdediger aan geschoten en stuit via de doellat vóór de doellijn op de grond en gaat dan over de doellijn het doel in. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

A. Hij kent geen doelpunt toe, omdat de wedstrijd ten einde was toen de bal vóór de doellijn op de grond kwam.

B. Hij kent geen doelpunt toe, omdat de wedstrijd ten einde was toen de bal de doellat raakte.

C. Hij kent een doelpunt toe en fluit vervolgens direct af

D. Hij kent een doelpunt toe en laat nog weer aftrappen

Antwoord: C

6.  Partij A staat achter in de slotfase van de wedstrijd en wil een wissel doorvoeren. De in te vallen speler staat klaar bij de middenlijn, echter staat de speler die het speelveld moet verlaten helemaal aan de andere kant van het veld. Waar mag hij het speelveld verlaten?

A. Uitsluitend ter hoogte van de middenlijn, aan de zijde van de dugout

B. Op elke willekeurige plek van het speelveld

C. Uitsluitend op een plek langs de middenlijn

D. Uitsluitend op de helft waar de eigen dug-out zich bevindt.

Antwoord: B

7.Bij een wedstrijd onderbreekt de scheidsrechter het spel, omdat een wisselspeler van een van de teams het veld inloopt om te protesteren tegen een beslissing waar er niet werd gefloten voor een vermeende overtreding. De scheidsrechter tont de wisselspeler een gele kaart. Hoe zal het spel nu hervat moeten worden?

A. Met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was bij de onderbreking

B. Met een scheidsrechtersbal waar de wisselspeler stond tijdens de onderbreking

C. Met een indirecte vrije schop op de plaats waar de wisselspeler stond bij de onderbreking

D. Met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was tijdens de onderbreking.

8. Een directe vrije schop, genomen van buiten het eigen strafschopgebied, wordt toegespeeld op de eigen doelman, die dit niet in de gaten heeft. De bal rolt vervolgens in het eigen doel. Wat moet de scheidsrechter nu beslissen?

A. Aftrap na een geldig doelpunt

B. Vrije schop overnemen

C. Hoekschop

D. Scheidsrechtersbal

Antwoord: C

Lees onderstaande situatie goed. Vraag 9 en 10 gaan over dezelfde situatie:

Een speler van partij B ontvangt de bal van een medespeler rond het middenveld. Hij zet vervolgens een solo in en speelt hierbij drie spelers van partij A voorbij. Vlak voordat de speler het strafschopgebied betreedt wordt hij net uit balans gebracht doordat hij aan zijn shirt wordt getrokken door een speler van partij A. Tijdens zijn val, weet hij de bal nog wel bij een medespeler te krijgen, welke oog en oog met de doelman verschijnt. De scheidsrechter geeft dan ook voordeel, waarbij de aanvaller de bal langs de keeper in het doel schiet. Terwijl alle spelers al juichen, ziet de scheidsrechter dat de assistent scheidsrechter gevlagd heeft voor buitenspel voor de scorende speler (op het moment dat de vallende speler de bal in zijn val nog bij hem wist te krijgen). De scheidsrechter keurt het doelpunt af.

9. Wat moet de spelhervatting zijn?

A. Doelschop

B. Indirecte vrije schop voor de verdedigende partij

C. Directe vrije schop voor de aanvallende partij

D. Scheidsrechtersbal

Antwoord: C

10. Indien in bovenstaand scenario de speler van partij A (welke werd vastgehouden) de bal al vallende niet meer bij zijn tegenstander had weten te krijgen. Wat was dan de spelhervatting geweest?

A. Directe vrije schop

B. Indirecte vrije schop

C. Strafschop

D. Scheidsrechterbal

Antwoord: A

Facebook

Twitter